HiTT-eko ikerlerroen artean honako hauek ditugu: denbora eta aspektuaren gauzatze sintaktikoa, hizkuntza barneko eta hizkuntzen arteko bariazioa, esanahi mota ezberdinen integrazioa, edo barneko hizketa.

Hemen aurkitu dezakezu gure proiektuen zerrenda zehatza eta hauei buruzko informazio gehiago.

GURE PROIEKTUAK

Spanish in contact with Basque: prosody and social factors

FFI2016-80021-P

Hizkuntza eta Pentsamendua: Esanahi lexikoa eta kontzeptuak ("Lenguaje y Pensamiento: Significado Léxico y Conceptos")

Esanahi mota ezberdinen arteko interakzioa ("Interactions between MEAning Types")

FFI2015-66732-P

Hizkuntzaren bariazioa eta arkitektura ("VAriación Lingüística y Arquitectura del Lenguaje")

FFI2014-53675-P

Please reload

BESTE BATZUK

PRESTAKUNTZA ETA IKERKETA UNITATEA [UFI]

UFI UPV/EHU

Euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen jarduerak bultzatzeko diru-laguntzak

IT769-13

Esanahia eta Gramatika: Bikaintasun Sarea

FFI2016-81750-REDT [SigGram].

P: M.Teresa Espinal (UAB)

Please reload